Om Bergen Kystkultursenter

Bergen Kystkultursenter eies av Bergen kommune og drives av Bergen kommunale Kystkultursenter AS. Dette er et heleid kommunalt aksjeselskap med Byrådet for kultur som generalforsamling.

Kystkultursenteret er et kulturhus med et mangfold av kystkulturelle aktiviteter, og er også ansvarlig for uteområdet og havnen. Våre prioriterte virkefelt er: Frivillige, havnen, bygninger, håndverk og båter/motorer. Kystkultursenteret tilrettelegger for gode møteplasser, hvor folk med felles interesser kommer sammen. 

Styret i Bergen kommunale Kystkultursenter AS består av fem personer. Leder og nestleder er oppnevnt politisk av Bergen kommune. De øvrige er representanter fra Norges Fiskerimuseum, samt to som er valgt til å representere øvrige brukere av senteret.

Følgende sitter i styret:

Leder: Anders Haaland (kommunal representant)
Nestleder: Ingebjørg Engel Astrup (kommunal representant)
Medlem: Gunnar Ellingsen (Museum Vest, Norges Fiskerimuseum)
Medlem: Marianne Abbedissen (brukerrepresentant)
Medlem: Ove Vermedal (brukerrepresentant)

Ansatte / kontakt:

Daglig leder: Monica Rimestad, monica@kystkulturbergen.frivilligsentral.no, tlf. 92042684
Aktivitetsansvarlig: Aina Matre, aina.matre@museumvest.no, tlf. 99567335
Økonomiansvarlig og Beffen Drift: Rita Grøtte, adm@kystkulturbergen.frivilligsentral.no, tlf. 41225613

Håndverker (inkl. mekaniker): Kenneth Kippersund, drift@kystkulturbergen.frivilligsentral.no, tlf. 98285457
Håndverker (utleid til Museum Vest); Erik Clausen, erik.clausen@museumvest.no

Leietakere på Bergen Kystkultursenter / kontakt:

2024 © Bergen Kystkultursenter