Ny kai

Det skal oppføres ny kai i havnen som vil gi bedre adkomst til sjøen både for allmennheten og Kystkultursenterets lag. I forbindelse med utbyggingen tas nøstet ned, og området (Tangen) blir stengt for publikum i anleggsperioden fra 2.april til november.
Det nye kaianlegget (287 kvm) etableres i naturstein og med kaidekke i tre. Stein er valgt blant annet for å sikre trygge, stabile og forutsigbare havneforhold over tid. Det krever mindre vedlikehold enn en trekai. Det aktuelle området er svært utsatt for naturkrefter. 

Bygging av steinkaien vil rette opp den nåværende steinfyllingen og øke publikumsarealet på land. En solid steinkai gir mulighet for forsvarlig fortøyning av veteranskip, og muligheten for å ta imot større besøkende veteranskip i havnen. Kaien har trapper med tilkomst til sjø i begge ender, og gjør aktiviteter med småbåter og kajakker enklere.

For å bevare nøstet har frivillige og fagfolk samarbeidet for å ta vare på skifer og materiale som kan gjenbrukes. Etter påske stenges området (Tangen) for publikum frem til november. Hovedkaien og havnebassenget kan fremdeles benyttes.

Tusen takk til alle frivillige og sponsorer som har deltatt i arbeidet så langt!
Sandviken kystlag, Norges Fiskerimuseum, Vikinglaget Haakon Haakonsson, Vestland Bygg og Entreprenør og Neumann Bygg.
2024 © Bergen Kystkultursenter